Hoạt động chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2018

Một số hinh ảnh các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2018